Co nabízíme

 

* Motivační program léčby závislostí:

 - tento program je určen těm, kteří cítí, nebo jsou upozorňováni svým okolím, že mají potíže s návykem na alkohol, drogy, gamblig a chtějí tuto situaci řešit.

 

* Adiktologická dorostová ambulance:

- tento program je určen pro nezletilé uživatele návykových látek a patologické hráče. Program je určen pro rodinné systémy, kde se tento problém vyskytuje.

 

* Podpůrný program pro rodiče, partnery či jinak blízké osoby závislým.

- cílem programu je minimalizace negativních dopadů chování uživatele drog na jeho rodinu a pomoc  a podpora v tomto náročném životním období.

 

* Ambulantní program následné péče:

  • cílem programu je  pomoci klientovi obstát v podmínkách běžného života. Umožnit mu, aby se odpoutal od léčebného zařízení a rodiny a naučil se žít samostatně. Podpora jeho úsilí o zapojení se do pracovního procesu…..

 

Pozvánka na nízkoprahový program.pdf

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png