Informace pro zájemce

 

Motivační program léčby závislostí:

Jedná se o střednědobý program v trvání 6 měsíců: A to: 1x týdně psychoterapeutická skupina (úterý od 13 hodin), podle potřeby nejdéle však jednou za 14 dní individuální pohovor. Možnost tří absencí na skupinovém programu.

Posláním programu je podpora klienta v jeho rozhodnutí abstinence a společně s ním vytvoření individuálního programu jeho života tak, aby si postupně zvyšoval fyzickou a psychickou kondici a tím si zajišťoval vyšší kvalitu svého života.

Podmínkou ke vstupu do programu je:

- ochota abstinovat od návykových látek,

- dodržování pravidel programu a individuálního plánu léčby,

- schopnost sebeobsluhy a porozumění českému jazyku.

 

Pokud jste maminka ohrožená závislostí na návykových látkách, můžete nastoupit do programu určeného maminkám. Skupiny jsou vždy v úterý od 13,30 hodin. Na skupinovou práci navazují individuální konzultace.

Podmínky pro vstup do programu jsou totožné s podmínkami motivačního programu.

 

Podpůrný program pro rodiče, partnery či jinak blízké osoby závislým.

Jedná se otevřený skupinový program (každé pondělí v 18,30 hodin) s možnou podporou individuálních konzultací.  Součástí programu je nabídka 2 výjezdových víkendových setkání rodinné psychoterapie společně s klienty pobytových programů léčby závislostí.

 

Ambulantní program následné péče:

Cílem služby je prostřednictvím podpůrných poradenských a terapeutických aktivit snižovat rizika recidiv u klientů závislých na návykových látkách, dále podpora a rozvoj pozitivních změn, k němž u klientů došlo v procesu léčby.

 Podmínkou pro vstup je řádně ukončená léčba závislostí.

  

Vstup do programu si můžete vyjednat s: 

PhDr. Janou Petrákovou – tel: 603 273 142

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png