Co nabízíme

Nabízíme komplexní doléčovací pobytový program zájemci, který absolvoval krátkodobý n. střednědobý léčebný program závislostí, abstinuje a rozhodl se pro návrat do běžného života využít podpůrné prostředí a terapeutický program s cílem udržet změnu životního stylu a chování, upevnit rozhodnutí abstinence, obnovit  či posílit sociální dovednosti, zajistit si legální příjem a připravit se na samostatný život.

Doléčovací pobytový program má formu strukturovaného programu terapeutické komunity, který se  postupně individualizuje na základě potřeb a možností klienta. Dále pak nabízí chráněné bydlení s následnou péčí.

Každý zájemce o naše pobytové doléčování vstupuje do adaptační fáze a to na základě  smlouvy  o poskytnutí služby v terapeutické komunitě. Do programu chráněného bydlení se uzavírá nová smlouva.

Adaptační fáze

Každý klient vstupuje do 14-ti denní adaptační fáze, která plní  funkci hodnotící a rozřazovací, tedy klient se ve spolupráci s týmem snaží zhodnotit svoji aktuální životní situaci, zjišťuje se jeho náhled na chorobu, rozhodnutí o změně a schopnosti změnu realizovat.

Základní program

Je vhodný pro osoby, které se ještě nikdy léčbou své závislosti nezabývaly, nebo přicházejí po dlouhodobé recidivě. Jedná se o režimový program, kde se střídá komunitní program, psychoterapeutický skupinový i individuální program, pracovní terapie, pohybové a sportovní aktivity, trénink odpovědnosti při plnění funkcí, zajišťování si dovedností vlastní sebeobsluhy, plánování individuálního volného času, příprava vycházek, relaxace. Cílem tohoto programu je základní orientace jedince v životě bez drogy (zajištění dovedností vlastní sebeobsluhy, náhled na chorobu, rozhodnutí „jak dál“ – v zaměstnání, v osobním životě atd.). Délka programu není ohraničena, závisí na možnostech a schopnostech klienta; signálem pro přestup do dalšího programu je bezproblémové zařazení do režimu, reálné plánování a naplňování kroků k dosažení osobního cíle – klient má reálnou představu a plán dalšího půlroku života.

Pracovní program

Je vhodný pro osobu, která má před nástupem do našeho programu řádně ukončenou léčbu. Nemá zaměstnání, bydlení, má narušené vztahy s rodinou, ale má reálnou představu dalšího půlroku života. Klient je stále součástí komunity. Tento program má dvě části:  klient si po stanovenou dobu hledá práci, když je úspěšný, přestupuje do vyšší fáze a začíná vykonávat řádné zaměstnání na HPP či přechodně na DPČ. Není-li klient úspěšný při hledání práce, vrací se na čas do základního programu, a v rámci terapeutických programů se připravuje na další etapu, opětovné hledání zaměstnání resp. rekvalifikaci, školu.

Cílem programu je nalezení zaměstnání, které bude slučitelné s programem doléčování klienta v zařízení. Dále stabilizace nového života a intenzivní příprava na přechod do další fáze života , která může být buď v rámci zařízení, tedy přestup do programu chráněného bydlení či přechod do samostatného života s nabídkou ambulantního programu následné péče.

Program chráněného bydlení

Je vhodný pro toho, kdo po řádně dokončené léčbě přichází s tím, že se dokázal udržet v pracovním poměru nebo v má novou pracovní smlouvu na HPP v práci, která není v rozporu s cílem naší služby – podpora ke změny životního stylu, abstinenci;  plní stereotyp vlastní sebeobsluhy, má reálný program vlastního života. 

V programu CHB se očekává, že klient pravidelně dochází do práce a řádně ji vykonává, má zajištěn volný čas, navazuje nové bezpečné vztahy, využívá  nabízený  doléčovací program k získaní více jistoty a sebedůvěry, pro vstup do samostatného života (což je také cílem této fáze), aktivně řeší důsledky drogové kariéry (dluhy, zdraví, vztahy) a dodržuje pravidla a domácí řád CHB, plní individuální dohody s terapeuty CHB.

 

Základní předpoklady pro vstup do doléčovacího programu:

  • Věk min. 16 let,  do programu CHB od 18 let, bez zdravotního omezení znemožňující vlastní sebeobsluhu
  • Dokončení min. detoxifikace, ideálně základní léčby
  • Plná abstinence
  • Schopnost platby za pobyt a příspěvek na přípravu stravy

 

Příspěvek na pobyt

Adaptační fáze, základní a pracovní program         100 Kč/den + 85 Kč/den na stravu

Program chráněného bydlení                       130 Kč/den  (stravu si každý zajišťuje  sám)

 

 

                       

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png