Organizace

 

     Příspěvková organizace Zařízení sociální intervence Kladno je zřízena Středočeským krajem za účelem poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství).

     Ve své činnosti navazuje na bývalou rozpočtovou organizaci zřízenou v roce 1976 pod názvem Okresní ústav sociálních služeb a od roku 2001 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Kladno, která po zrušení okresních úřadů přešla od 1.1.2003 z vlastnictví státu do samosprávného Středočeského kraje.

     Svůj současný název nese ZSI Kladno od 1. ledna 2005, kdy došlo k rozdělení center sociálních služeb s domovy důchodců, ústavy sociální péče a pečovatelskou službou (zrušena v roce 2006). Získaly právní subjektivitu a staly se samostatnými příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje.

     Významným milníkem v činnosti organizace je 1.leden 2007, kdy nabyl účinnosti nový zákon a vyhláška o sociálních službách, které nově upravují zejména postavení uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, určují formu registrace poskytovatelů, stanoví standardy kvality sociálních služeb a mění způsob jejich financování.

    V minulosti Zařízení sociální intervence Kladno zajišťovalo provoz krajských zařízení pro výkon pěstounské péče, provozování ekonomických agend a správy dalšího majetku na úseku sociálních věcí. Od 01.01.2014 došlo k reorganizaci Zařízení sociálních služeb Kladno. Dále již nezajišťuje provoz krajských zařízení pro výkon pěstounské péče, ukončilo také provozování ekonomických agend a správu dalšího majetku na úseku sociálních věcí.

     ZSI Kladno zahrnuje několik druhů sociálních služeb:

 

  • ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY
  • AZYLOVÝ DŮM
  • INTERVENČNÍ CENTRUM
  • MANŽELSKOU A RODINNOU PORADNU
  • VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png