Terapeutická komunita Kladno - Dubí

 

 

Z historie:  

Zařízení zahájilo provoz v roce 1999 a to nejdříve v Budeničkách, pod názvem Následná péče, od roku 2001 působí v samostatném objektu v Kladně – Dubí a od roku 2007 nese název Terapeutická komunita Kladno-Dubí. Zastřešujícím orgánem je Zařízení sociální intervence a zřizovatelem je Středočeský kraj. 

 

Co je terapeutická komunita:

Co říká zákon 108/2006 Sb

Terapeutická komunita je služba sociální prevence, napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

Terapeutická  komunita poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba se poskytuje za úplatu.

 

Citát:

"Terapeutická komunita je místem naděje a víry v to, že se můžeme vědomě změnit, že skupina může tento proces změny urychlit, že je to možné pouze prostřednictvím přijímání odpovědnosti za vlastní život, za své okolí; že struktura, kterou komunita nabízí, stabilizuje a ukotvuje." -  D.A. Deith

 

 

Pro další informace vyberte z nabídky rolovací lišty, která se Vám zobrací po najetí kurzoru na položky nabídce vlevo.

 

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png