Doléčovací pobytové služby následné péče

 

O nás

Následná pobytová péče při Terapeutické komunitě Kladno-Dubí navazuje na tradici Chráněného bydlení, které na Kladně 15 let provozovalo občanské sdružení Šance v části Kladna Švermov a které skončilo svoje působení v dubnu 2014. 

Prostory chráněného bydlení (CHB) jsou ve stejné budově jako je Terapeutická komunita Kladno-Dubí (TK). Bydlení má kapacitu 5 osob, které jsou ubytovány v jednom třílůžkovém a jednom dvojlůžkovém pokoji. Program CHB je oddělen od programu TK, společným je pouze vstupní 14-ti denní adaptační program, který každý zájemce, bez ohledu na to, zda má zájem o program TK či CHB absolvuje v programu TK.

Posláním programu je  bezpečný návrat lidí ohrožených závislostí do nedrogové společnosti, sociální a společenská stabilizace a v neposlední řadě prevence relapsu. Toto vše je podpořeno skupinovým i individuálním terapeutickým programem.

Prostřednictvím realizace programu následné pobytové péče (chráněného bydlení) s programem resocializace a sociální rehabilitace pro osoby vracející se z léčby závislostí na návykových látkách, včetně alkoholu zajišťuje organizace ZSI Kladno službu, která je veřejná, určena mužům i ženám, pro osoby hovořící česky resp. slovensky, sebeobslužné a bez mentálního a závažného smyslového či fyzického postižení. 

 

 Pro další informace vyberte z nabídky rolovací lišty, která se Vám zobrací po najetí kurzoru na  nabídku vlevo.  

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png