O nás

 

Kdo jsme a jaké máme poslání:

Jsme terapeutická komunita, která nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají problém se závislostí na návykových látkách. Nezaměřujeme se pouze na drogově závislé, ale pracujeme i s lidmi s lékovou závislostí, závislostí na alkoholu i patologickými hráči.

Jsme městská komunita se zaměřením na doléčování, a proto mnoho aktivit našich klientů probíhá mimo areál komunity. Klienti vyšší fáze odchází do práce nebo školy a vrací se do bezpečného motivujícího prostředí komunity.

Posláním služby je poskytnutí odborné podpory lidem se závislostí na psychoaktivních látkách, kteří absolvovali základní krátkodobou léčbu závislostí a rozhodli se upevnit své rozhodnutí proabstinenčního způsobu života

Základním cílem služby je celková změna chování a postojů směrem k proabstinenčnímu způsobu života, posílení mechanismů nezbytných k realizaci rozhodnutí abstinence, přijetí zodpovědnosti za vlastní život, získání dovedností pro výhodnější sociální fungování; ve smyslu zařazení se  do běžného života v oblasti profese, bydlení, vztahů.

 

Z historie:  

Zařízení zahájilo provoz v roce 1999 a to nejdříve v Budeničkách, pod názvem Následná péče, od roku 2001 působí v samostatném objektu v Kladně – Dubí a od roku 2007 nese název Terapeutická komunita Kladno-Dubí. Zastřešujícím orgánem je Zařízení sociální intervence a zřizovatelem je Středočeský kraj. 

 

Co je terapeutická komunita:

Co říká zákon 108/2006 Sb

Terapeutická komunita je služba sociální prevence, napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

Terapeutická  komunita poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba se poskytuje za úplatu.

 

Citát:

"Terapeutická komunita je místem naděje a víry v to, že se můžeme vědomě změnit, že skupina může tento proces změny urychlit, že je to možné pouze prostřednictvím přijímání odpovědnosti za vlastní život, za své okolí; že struktura, kterou komunita nabízí, stabilizuje a ukotvuje." -  D.A. Deith

 

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png