Nabízíme podporu na cestě změny, individuální přístup, bezpečné prostředí. 

1) POBYTOVÉ SLUŽBY - terapeutická komunita

Dlouhodobý pobytový psychoterapeutický program podpořený strukturovaným programem, pravidly a aktivitami k obnovení psychických a fyzických sil, k získání sociálních a pracovních dovedností, zkvalitnění komunikačních dovedností, upravení vztahů v rodině i mimo ni, přijetí zodpovědnosti.

Díky terapeutickému prostředí komunity a nabízeným programům máte možnost porozumět sobě, vyrovnat se s minulostí, přijmout svá omezení a limity; naučit se žít v přítomnosti, řešit právní a sociální problémy; ujasnit si priority, realisticky plánovat a naplňovat svoji budoucnost; získat dovednosti k podpoře a udržení rozhodnutí kvalitně žít s abstinencí.

 • Komu je program určen (cílová skupina):

Mužům a ženám, kteří absolvovali léčbu závislosti na  alkoholu, nealkoholových drogách, včetně lékové závislosti a hazardu (minimálně detoxifikaci ve zdravotnickém zařízení),a kteří se  rozhodli své nově nabyté zkušenost z léčby resp. rozhodnutí o změně životního stylu upevnit dlouhodobým terapeutickým programem.     

 • Věk:  od 17 let výše (v indikovaných případech i nižším)
 • Kapacita TK:

15 osob

 •  Délka a fáze programu

8-12 měsíců  


I. fáze (2 - 16 týdnů):           režimový terapeutický program

II. fáze (2 - 3 týdny):            aktivní hledání zaměstnání

III. fáze (4 – 6 měsíců):       pravidelné zaměstnání /škola / individuální program 

  

 •   Úhrada za pobyt:  100,- den  tj. cca 3000,- měsíčně,  možnost platit v hotovosti

nebo převodem na účet č.: 35-3513370297/0100  VS 3182  KS 0558 a  s uvedením jména uživatele

 • Příspěvek na přípravu stravy 85,- den(15,- 45,-, 25,-). tj. cca 2550,- měsíčně 

Podmínky stravování:  klienti komunity si stravování zajišťují sami, organizace zajišťuje podmínky pro přípravu stravy.

 

Před nástupem je vhodná osobní návštěva – pohovor s vedoucí TK.

Umožňujeme účast v  programu Volné tribuny po předchozí domluvě.

V den nástupu, jsou-li naplněny podmínky přijetí, dojde k uzavřením smlouvy o poskytnutí služby, kterou obě strany stvrdí podpisem.

Nejsme zdravotnické zařízení a pracovní neschopnost proto nevystavujeme.

Při nástupu je třeba prokázat totožnost (OP).

 

 

2) PODPŮRNÉ PROGRAMY

 •  Rodinná terapie – 2 x ročně třídenní pobytový program pro partnery a rodiče  osob v programu TK a následné péče.

 •  Skupiny pro osoby blízké a rodinné příslušníky (více informací naleznete pod službou Ambulance - léčba závislosti) .

 •  Možnost účastnit se čtvrtečního socioterapeutického programu Volná tribuna pro osoby blízké – čtvrtek od 15 hodin.

 •  Pohovor s vedoucí TK se souhlasem klienta.

 •  Návštěvy v TK – platí pouze pro rodinné příslušníky resp. bezpečné blízké.

 

 

      


Kromě sociálně terapeutické činnosti zajišťujeme zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

      
  

 

 

 

 

 

Menu

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Návštěvnost stránek

110879
sockladno_pata.png