Pomoc dětem, které vyrůstají v domácím násilí

 Vyrůstá Vaše dítě v prostředí domácího násilí? Špatně se soustředí, má problémy se spaním, straní se vrstevníků? Jsou s ním výchovné problémy, je agresivní? Nebo máte pocit, že se ho situace doma nedotýká?

Děti jsou tichými svědky domácího násilí, trpí stejně jako osoby ohrožené.

Neváhejte a vyhledejte pro svoje děti bezplatnou odbornou pomoc dětského psychologa v našem centru.

 Tým pracovníků Intervenčního centra Kladno se skládá z profesionálů – sociálních pracovníků, psychologů a právníka, kteří se zaměřují na problematiku domácího násilí. Vnímáme, že děti, které vyrůstají v prostředí domácího násilí, potřebují specifický přístup při pomoci s tím, aby se situací dokázaly vyrovnat.

Protože víme, že se jedná o velmi citlivou oblast, dovolte, abychom Vám připomněli Vaše nejdůležitější práva:

 Na co mám zákonný zástupce nezletilého dítěte, které užívá služby psychologického poradenství nebo individuální psychoterapie právo?

 • Právo nahlížet do spisu

 

 • z každé konzultace i kontaktu je veden písemný zápis, který se ukládá do Vaší složky rodiče, který je již klientem centra. Veškerá data jsou chráněna proti zneužití a přístup k nim mají pouze odborní pracovníci IC Kladno. Do spisu můžete nahlédnout, vždy v tištěné podobě. Obsahem spisu nejsou soukromé zápisy terapeuta, které si pořizuje pro svoje potřeby v průběhu konzultace.
 • Vypracování zpráv o evidenci klienta v IC Kladno

 

 • - odborní pracovníci IC Kladno Vám rádi vyhotoví zprávu o evidenci nezletilého dítěte v IC Kladno, např. pro potřeby soudního jednání. S vyhotovením zprávy je vždy zapotřebí Váš souhlas.
 • Ukončení spolupráce

 

 • klient IC Kladno může ukončit spolupráci kdykoliv v průběhu procesu. Nemusí uvádět důvod, proč se pro ukončení spolupráce s IC Kladno rozhodl.
 • Pracovník IC Kladno může ukončit spolupráci s klientem pouze v závažných případech, např:
 • Nespadá do cílové skupiny centra - vždy Vám předáme kontakt na příslušné pracoviště, které se věnuje Vašemu problému.
 • Nespolupracujeme a nepřijímáme klienty, jenže jsou v daný okamžik pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek, klienty, kteří jsou v daný okamžik agresivní, útoční a vyhrožující. V takovém případě Vám nabídneme náhradní termín.
 • Spolupracujeme pouze s klienty, kteří jsou schopni dorozumět se psaným nebo mluveným českým jazykem. V ostatních případech si klient sám a na své náklady musí zajistit překladatele nebo tlumočníka.
 • Všichni pracovníci mají oznamovací povinnost dle §367 a §368 trestního zákona. V ostatních případech jsou vázáni mlčenlivostí.
 • - Zákonný zástupce může v průběhu procesu vzít zpět svůj souhlas, aby jeho nezletilé dítě čerpalo služby IC Kladno. Pokud stav dítěte dle jeho pečujícího psychologa centra vyžaduje pokračování v terapii, může centrum požádat o udělení souhlasu příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo soud.
 • Právo na stížnost

 

 • pokud nejste s naším centrem spokojeni, můžete si stěžovat např. na níže uvedených kontaktech:
 • Mgr. Petra Cinková,DiS., vedoucí IC Kladno, tel : 603 273 142, ic@zsi-kladno.cz .
 • PhDr. Jana Petráková, ředitelka Zařízení sociální intervence Kladno, tel : 603 273 142, mail: reditel@zsi-kladno.cz .
 • Ing. Václav Váňa, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje, Tel : 257 280 496, vana@kr-s.cz .
 • Pokud se klient rozhodne nevyužít nabízený postup, dále postupuje ve věci stížnosti dle své vůle. Klient si může pro vyřízení i podání stížnosti zvolit zástupce.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o dalších klientech centra.
 • Služby centra jsou bezplatné.Jedná se pouze o informativní výpis! Více informací o právech klienta IC Kladno naleznete na našich webových stránkách www.zsi-kladno.cz nebo ve standardech kvality sociální služby, které jsou k nahlédnutí u všech odborných pracovníků IC Kladno. Nebojte se zeptat, na to, co Vás zajímá nejen o Vašich právech.

Menu

sockladno_pata.png