Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Adiktologie Léčba závislostí

Adiktologie Léčba závislostí

Léčba závislosti je rozdělena na služby následné péče

 1. Pobytový doléčovací program

 

Terapeutická komunita Kladno - Dubí

Následná pobytová péče (Chráněnné bydlení)

 

2. Ambulantní doléčovací program

 

 V obou službách nabízíme pomoc, podporu a spolupráci všem, kteří mají problémy se závislostí na návykových látkách např. alkohol, drogy, léky a jiné, a nebo se potýkají s tzv. nelátkovou závislostí např. gambling, sázky, internet, vztahy a podobně.

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo

 

Posláním a cílem této služby je v rámci poskytnutí odborné pomoci spolu s klientem vytvořit takový individuální program, který ho podpoří v rozhodnutí abstinovat a zároveň mu zajistí kvalitu a spokojenost dalšího života s ohledem na jeho potřeby, možnosti a nároky. Usilujeme, aby klient po absolvování programu přijal abstinenci jako nezbytnou a nedílnou součást svého života. Službu nabízíme jak ambulantní, tak i pobytovou, programy skupinové, individuální a rozvojové.