Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Ada + Psychologická ambulance pro děti a dorost a závislostní chování děti a dorost

Ada + Psychologická ambulance pro děti a dorost a závislostní chování děti a dorost

 OBJEDNÁNÍ ZDE: 601 075 750, 312 292 339, ada@zsi-kladno.cz

 

 

O nás

Jsme psychologická poradna pro děti a dorost a adiktologická dětská ambulance. Součástí ambulance je pedopsychiatr MUDr. Světlana Kroftová (v současné době rodičovská dovolená), dále spolupracujeme s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Louny a s pedopsychiatrem MUDr. Liborem Chvílou CSc.


Nabízíme komplexní péči o děti a „skorodospělé“ klienty a jejich rodiny. Soustředíme se na práci s celým rodinným systémem jež představuje individuální a skupinovou terapii, psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou diagnostiku, socioterapii a rozvojové aktivity. Cílem psychologické poradny je podpořit rodiny (rodiče, děti a blízké příbuzné), jež se ocitly v sociálně nepříznivé situaci. Hlavní náplní pomoci je pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost, edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob. Dalšími klienty jsou uživatelé návykových látek (např. marihuany a stimulancií) a také hráči počítačových her a nadměrní uživatelé mobilních telefonů. Terapeutický tým tvoří psychiatr, speciální pedagog, adiktolog, psychologové, supervizor, sociální pracovnice a především psychoterapeuti.

 

 

Naše motto:

Než mě začneš soudit, obuj si mé boty a projdi se mým životem.

 

Nabízíme individuální přístup ke všem členům v rodině, bezpečné prostředí pro řešení příjemných, ale i nepříjemných záležitostí, odborné zkušenosti, respekt k odlišnostem, důslednost v držení hranic a pravidel. Především však nabízíme prostor, kde není cílem kritizovat, ponižovat a obviňovat jeden druhého, ale prostor, kde můžete spolupracovat, navzájem se slyšet, vidět, vnímat a přijímat.

 

Spolupracujeme rovněž s klienty, jimž byla naše služba doporučena orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či jinou dotčenou institucí (např. pediatři, škola,...) a s klienty, kteří mají zkušenost léčbou stacionární či ústavní. Úzce spolupracujeme se soudním orgánem v nastavování spolupráce v řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé inspirované „cochemskou praxí“. Ve spolupráci se soudy a orgány sociálně-právní ochrany dětí rodičům nabízíme pomoc v nelehké situaci, kterou rozpad soužití bezpochyby představuje pro každého z jejich členů – děti i rodiče. Vede nás k tomu víra, že dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce po jejich rozchodu ztratit ani jednoho z nich a že jedině rodiče jsou schopni svému dítěti zajistit spokojené dětství tím, že i po rozpadu soužití dokáží s druhým rodičem kooperovat a domlouvat se na záležitostech svých dětí.

 

Služby pro děti a dorost

 • Anamnestická a diagnostická konzultace
 • Psychiatrické vyšetření
 • Individuální konzultace
 • Skupinová terapie
 • Rodinné terapie

Služby pro rodiče

 

 • Poradenství
 • Individuální konzultace
 • Skupinová terapie
 • Rodinné a párové terapie

 

Individuální psychoterapie/poradenství

 • Základním pilířem programu je individuální, resp. párová terapeutická/poradenská práce s klientem i s rodiči (či zákonnými zástupci) klienta, která se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno). Čas schůzek si klienti individuálně domlouvají se svým terapeutem.

 • Délka a intenzita docházky na individuální program je individuálně domluvena s klientem, může probíhat 1x za týden, 14 dní či měsíc, či také pouze jednorázově; může se i průběžně proměňovat dle potřeby.

 • Každá ze stran (klient a jeho rodiče) je v péči jiného terapeuta, aby byla zachována vyváženost na rodinných setkáních.

 • Terapeuti jsou vázáni mlčenlivostí dle § 100 zákona 108/2006 Sb.

 • Obsahem programu může být:

  • individuální plánování – s klientem se řeší témata individuální zakázky, ze skupinových programů, reviduje se jejich vývoj a řešení, popř. se tvoří nová zakázka (individuální dohody mohou mít jak písemnou, tak ústní formu),

  • psychoterapie – čas individuálního setkání lze využít pro otevření témat, která je obtížné otevírat na skupinovém programu z důvodu strachu, studu aj.,

  • poradenství,

  • edukace,

  • case management – individuální setkání mohou být využita také pro organizační záležitosti, např. sepsání příjmové dokumentace apod.,

  • krizová intervence – individuální setkání při krizových situacích klienta (např. sebevražedné myšlenky apod.).

Skupinová psychoterapie/poradenství

 • Skupinová psychoterapie se koná v sídle organizace (Ada+, Jana Palacha 1620, Kladno) každý týden, a to ve dvou formách – skupina pro klienty se závislostí na návykových látkách a skupina pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling či informační technologie).

 • Účast klienta na všech typech skupinových i individuálních programů podléhá pravidlům daným pro tento typ programů (viz Doprovodný dokument č. 11 – Pravidla terapeutické skupiny Ada+).

 • Délka docházky do skupinového programu nemá časové omezení, upravuje se individuálně dle potřeb klienta a jeho rodinného systému.

 • Účast na skupinovém programu je pro klienta povinná; v případě nepřítomnosti je nutné se omluvit telefonicky, mailem nebo SMS; o absenci mohou být také informováni rodiče (zákonní zástupci) klienta. 

 

Rodinná terapie

 • Součástí programu je čtyřstranná práce s celým rodinným systémem zároveň, tedy tzv. rodinná setkání klienta, jeho rodičů / rodinných příslušníků a terapeutů klienta i rodičů. Tato setkání se plánují podle potřeby s různou frekvencí; je možné svolat mimořádné rodinné setkání v případě potřeby, např. při zhoršení situace.

 • Platí zásada příčné mlčenlivosti – důvěrné informace od klienta nejsou sdíleny směrem k rodičům, a to ani na rodinných setkáních; stejně tak informace od rodičů nejsou prozrazovány klientovi. Pravidla předávání informací jsou upravena vnitřní směrnicí poskytovatele sociální služby (ZSI Kladno) a podléhají platné právní úpravě.

Ukončení služby

Služba může být ukončena několika způsoby:

 • ze strany klienta: ukončení z vlastního rozhodnutí / ukončení z rozhodnutí rodičů či zákonných zástupců

 • ze strany organizace: okamžité ukončení služby pro porušení pravidel / ukončení služby pro porušení pravidel bez další léčby se sjednáním individuální lhůty pro odchod / předání klienta do péče jiné služby

Zpracované standardy kvality dle zákona 108/2006 jsou k dispozici ve službě.

 

První návštěva

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

 Na prvním setkání je zájemce seznámen s nabídkou služeb a časovým harmonogramem jejich poskytování a se systémem terapeutického programu. Není nezbytně nutné dostavit se v "plném" počtu, tedy celá rodina, v nutném případě může přijít na první setkání samotný rodič. Během vstupní konzultace jsou sesbírány základní anamnestické údaje, poskytnuty základní informace o službě a v případě souhlasu s využíváním služby jsou domluvena pravidla další spolupráce. Klient starší patnácti let může navštěvovat ambulanci a účastnit se programu bez vědomí a souhlasu rodičů, je-li to jeho vůle.

 

Na začátku spolupráce klient udílí informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jeho konkrétní znění naleznete >ZDE<

O způsobu zpracování informací se můžete dočíst v prohlášení >ZDE<

 

Náš tým

Mgr. Michaela Štáfková, MBA
Vedoucí služby, psychoterapeut, supevizorMgr. Michaela Štáfkovám.Stafkova

 

Kontakt:

Telefon:  606 770 175

E-mail:   terapie@zsi-kladno.cz 

 

Má životní motta jsou:

 • "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučila v mateřské školce"

 • "Hledám způsoby, jak by to šlo a ne důvody, proč to tak nejde"

Profesní cesta životem:

 • FF UK Praha

 • Pětiletý supervizorní psychoterapeutický výcvik - Skálův Institut Praha

 • Studium MBA - Europort Business School Prague

 • Psychoterapeutický výcvik - Rodinná terapie - časová osa (Chvála, Trapková)

 • Výcvik Systematická supervize a koučování

 • Kurz Adiktologie
 • lektor témat: interpersonální, krizové a mediální komunikace, mediatrénink, koučování, prezentace na veřejnosti, teambuilding, osobnostně sociální rozvoj jedince a další

 

Publikační činnost

Metodická příručka pro učitele Paragraf 11/55, články v časopise: Moderní vyučování, Psychologie Dnes, magazín Sleťák, Wellness, Kladenský deník, Sociální služby, Adiktologie. Rozhovory 1x měsíčně Rádio Impuls, ČR 1, DVTV, ČT1, ČT24, iPrima, iDnes, Sama doma, SNídaně s Novou ... atd.

 

 

Mgr., Ing. Jana Šebková - tel.: 607 064 744

 

Mgr. Gabriela Mikulková - tel.: 607 063 949

 

Mgr. Patricie Ferdusová - tel.: 607 064 678

 

Mgr. Lucie Bubníková - tel.: 607 064 795

 

Marie Nová - tel.: 601 075 750

 

 

ambulance Ada+Kde nás najdete:

ambulance Ada+

Jana Palacha 1620 (2. patro)

Kladno 272 01

Telefon: 601 075 750, 312 292 339

 

(Z náměstí Svobody směrem k "hasičům", po levé straně jsou "odběry krve".

Půjdete směrem do čekárny na odběr krve, po schodech nahoru, 2. patro.

Budou-li venkovní dřevěná vrata zavřená, prosím zvoňte na zvonek vlevo.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích:

 
 

 

 


 

 

Kontaktní formulář

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

 

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg