Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > O nás

O nás

Příspěvková organizace Zařízení sociální intervence Kladno je zřízena Středočeským krajem za účelem poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství). Ve své činnosti navazuje na bývalou rozpočtovou organizaci zřízenou v roce 1976 pod názvem Okresní ústav sociálních služeb a od roku 2001 příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Kladno, která po zrušení okresních úřadů přešla od 1.1.2003 z vlastnictví státu do samosprávného Středočeského kraje.

 

Svůj současný název nese ZSI Kladno od 1. ledna 2005, kdy došlo k rozdělení center sociálních služeb s domovy důchodců, ústavy sociální péče a pečovatelskou službou (zrušena v roce 2006). Získaly právní subjektivitu a staly se samostatnými příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje.

Významným milníkem v činnosti organizace je 1.leden 2007, kdy nabyl účinnosti nový zákon a vyhláška o sociálních službách, které nově upravují zejména postavení uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, určují formu registrace poskytovatelů, stanoví standardy kvality sociálních služeb a mění způsob jejich financování.

 

V minulosti Zařízení sociální intervence Kladno zajišťovalo provoz krajských zařízení pro výkon pěstounské péče, provozování ekonomických agend a správy dalšího majetku na úseku sociálních věcí. Od 01.01.2014 došlo k reorganizaci Zařízení sociálních služeb Kladno. Dále již nezajišťuje provoz krajských zařízení pro výkon pěstounské péče, ukončilo také provozování ekonomických agend a správu dalšího majetku na úseku sociálních věcí.

ZSI Kladno zahrnuje několik druhů sociálních služeb:

 

 

logo Středočeský kraj

Veškeré služby jsou financovány dotací a příspěvkem Středočeského kraje. 

Jednotlivé služby jsou finančně podporovány podle vyhlášených projektů.

 

logo apss2