Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Adiktologie Léčba závislostí > Ambulantní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program

Vážení klienti,

naše služby se budou postupně vracet do běžného provozu. V souvislosti s ukončením nouzového stavu se vrátí od 18.5.2020 možnost osobního individuálního setkávání našich pracovníků s klienty v prostorách naší organizace, v týdnu od 25.5.2020 se poté rozjedou již také skupinové programy.

 

Služby budou fungovat za specifických podmínek:

 1. Klienti budou moci do prostor zařízení vstoupit jedině s pokrývkou úst (rouškou, šálou či šátkem apod.)
 2. Klienti budou povinni použít při vstupu desinfekci na ruce
 3. Klienti budou povinni podepsat čestné prohlášení týkající se jejich aktuálního zdravotního a bezinfekčního stavu
 4. Po odchodu klientů budou místa kontaktu desinfikována pro zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek

Děkujeme za pochopení a vstřícnost a těšíme se na Vás

 

 

V Kladně, dne 11.5.2020

                                                                                                Mgr. Lucie Doležalová

                                                                                             Vedoucí ambulance a MTP

 

Cílem této služby je s pomocí skupinové i individuální terapie pomoci klientovi obstát v podmínkách běžného života s plně abstinenčním životním stylem.

 

Podporovat klienta v jeho úsilí o zapojení se do pracovního procesu, znovu nalezení sociálních dovedností, poskytnout klientovi podporu v trvalé abstinenci, prostřednictvím podpůrných poradenských a terapeutických aktivit snižovat rizika recidiv, podporovat rozvoj pozitivních změn, k nimiž u klientů došlo v procesu léčby.

 

Skupinová terapie probíhá 1x týdně, individuální psychoterapie dle domluvy.

 

Podrobné informace najdete u záložky programy

 


Záložky

 1. Jak se objednat
 2. Programy
 3. Kde nás najdete
 4. Tým terapeutů
 5. Dokumenty

Jak se objednat

 • Telefonicky na tel. 312 292 322, 736 648 936 či emailu naslednapece@zsi-kladno.cz, a to ve dnech, pondělí, úterý či pátek mezi 8 a 12h u sociální pracovnice Bc. Romany Rosenbaumové
 • Hlavním příjmovým dnem je úterý od 8 do 15h, individuálně se lze však domluvit i na jiném dni.
 • Na prvním setkání se dozvíte, jaký program by byl pro vás nejvhodnější a domluvíte si možnosti léčby.
 • Do programu, lze nastoupit vždy po dohodě s příslušným vedoucím terapeutem programu, na kterého budete posléze odkázáni.
 • V případě potřeby můžeme potvrdit "propustku" vašemu zaměstnavateli, je však nutné s ním domluvit předem vaši absenci v zaměstnání, protože některé programy nejsou v odpoledních hodinách.

Programy

 

NÍZKOPRAHOVÝ PROGRAM

Program je určen aktivním uživatelům navykových látek, kteří řeší problém, který je nad "jejich síly" a chtěli by si o této věci promluvit, s někým se poradit.

V době účasti na programu nesmí být klient pod vlivem návykové látky!

 

Čas: čtvrtek 15:00 - 15:45 (1.patro)
Terapeuti: Karel Korejtko, Mgr. Lucie Doležalová
Kontakt:  602 660 822, teren@zsi-kadno.cz, dolezalova@zsi-kladno.cz

 

MOTIVAČNÍ PROGRAM

Program pro všechny, kteří cítí, nebo jsou upozorňováni svým okolím, že mají potíže s návykem na alkohol, drogy, gambling, léky apod. a jsou nuceni tuto situaci řešit, ovšem neví jak. Jedná se o střednědobý program v trvání 6 měsíců, který probíhá formou účasti na psychoterapeutických skupinách s frekvencí 1x týdně, podle potřeby klienta může být doplněn o individuální psychoterapii.

 

Posláním programu je podpora klienta v jeho rozhodnutí abstinovat a společně s ním vytvořit individuální program jeho života tak, aby si postupně zvyšoval fyzickou a psychickou kondici a tím si zajišťoval vyšší kvalitu svého života.

Podmínkou ke vstupu do programu je:

 • ochota abstinovat od návykových látek
 • dodržování pravidel programu a individuálního plánu léčby
 • vstup do programu je vždy první konkrétní den v měsíci

 

Čas: pondělí 13:30 - 15:00 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Petra Cinková, DiS, Karel Korejtko                              
Kontakt: 739 989 037, cinkova@zsi-kladno.cz

NEBO

Čas: čtvrtek 13:30 - 15:00 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Lucie Doležalová, Karel Korejtko
Kontakt: 604 233 411dolezalova@zsi-kladno.cz

 

DOLÉČOVACÍ PROGRAMY

Doléčovací skupina A

 

Je plně abstinenční ambulantní forma doléčování, která je určená pro klienty, kteří absolvovali min. základní ústavní léčbu závislosti či terapeutickou komunitu a chtějí pracovat na udržení a rozvoji nově získaného životního stylu.

 

Minimální frekvence docházky je akceptována 1x za 14 dní (z důvodu zaměstnání).

 

Čas: středa 16:30 - 18:30 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Lucie Doležalová, MUDr. Zuzana Zahálková
Kontakt: 604 233 411dolezalova@zsi-kladno.cz  

 

Doléčovácí skupina B (navazující na A) 

Je plně abstinenční ambulantní forma doléčování, která je určená pro klienty, kteří absolvovali min. 6 měsíců v doléčovací skupině A. Jde o navazující program, který pracuje hlavně na osobnostním rozvoji klienta.

 

Frekvence docházení je sjednávána individuálně.

 

Čas: pondělí 16:30 - 18:30 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Petra Cinková, DiS, Daniel Baumruk
Kontakt: 739 989 037, cinkova@zsi-kladno.cz 

 

"KLUB"

Abstinenční podpůrný program pro dlouhodobě abstinující, kteří prošli dlouhodobou adiktologickou léčbou a doléčováním a mají zájem zůstat v kontaktu. Program probíhá formou skupinového setkání, avšak nejde již o psychoterapii. Odborný pracovník je na programu přítomen spíše jako mediátor.

 

Frekvence docházení je individuální.

 

Čas: první pondělí v měsíci 18:00 - 19:30 (J. Palacha 1643, 2.patro)
Terapeuti: PhDr. Jana Petráková, Bc. Jana Mirková
Kontakt: 603 273 142reditel@zsi-kladno.cz 

 

SKUPINA PRO RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ lidem, kteří užívají návykové látky 

Poradenství a podpora pro rodiče, partnery, manželé, děti a jiné příbuzné, kteří žijí s někým, kdo je závislý nebo má návykové chování, jež jim způsobuje vztahové problémy v soužití. Na setkání není potřeba se objednávat ani omlouvat, skupina je otevřená a každý týden tu jsme.

 

Čas: pondělí 18:30 - 19:30 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Petra Cinková, Dis, Daniel Baumruk
Kontakt: 739 989 037, cinkova@zsi-kladno.cz  

 

PSYCHOTERAPEUTICKÝ AMBULANTNÍ PROGRAM

Specifický ambulantní psychoterapeutický program kombinující adiktologickou léčbu (problematiku léčby závislostí) s problematikou domácího násilí. Jde o polouzavřený psychoterapeutický program, který probíhá první 2 měsíce formou individuální psychoterapie, poté se 1x za 2 měsíce otvírá možnost přejít do skupinového programu. Program je koncipován na 9 měsíců. Docházka do programu je každotýdenní (jiná frekvence není možná).

 

Čas: středy 9:00 - 10:30 (Jana Palacha 1643, 2.patro)
Terapeuti: Mgr. Petra Cinková, Karel Korejtko
Kontakt: 739 989 037, cinkova@zsi-kladno.cz  

 

SLUŽBA ADIKTOLOGICKÉ AMBULANCE VE SLANÉM

Bezplatná nabídka pomoci pro obyvatele města Slaného probíhající formou konzultace a poradenství, na kterou je možné se buď předem objednat na níže uvedených kontaktech, nebo přijít bez objednání (zde je pouze potřeba počítat s delší dobou čekání). Služba se zaměřuje na pomoc dospělým ale i dětem, které jsou ohroženy závislostí (drogy, alkohol, automaty, PC hry, mobil, sociální sítě a další) a jejich rodinným příslušníkům.

 

Místo realizace služby: Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, kancelář č. 123,  Masarykovo náměstí 160/19,Slaný

 

Čas: první pondělí v měsíci 9:00 - 12:00 (viz místo realizace služby výše)
Terapeuti: Mgr. Petra Cinková (dospělí), Mgr. Lucie Doležalová (dospělí), Mgr. Michaela Štáfková (děti a dorost)
Kontakt: 739 989 037, cinkova@zsi-kladno.cz, 604 233 411dolezalova@zsi-kladno.cz, 606 770 175, terapie@zsi-kladno.cz

Kde nás najdete 

Adiktologie 

Jana Palacha 1620
Kladno 27201

Přízemí: kontaktní místnost, příjem do služby (po, út, pá 8-12h)

1. patro: psychoterapie

 

Telefon:

312 292 322, 736 648 936 (příjem do služby, první kontakt)

312 292 340 (psychoterapeuté)

 

 

Adiktologie - skupinová místnost

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg

 


Tým pracovníků:

 • PhDr. Jana Petráková - terapeutka, ředitelka organizace, garantka programu
 • Mgr. Lucie Doležalová - terapeutka, vedoucí ambulantní následné péče a MTP, terapeutický garant pobytové NP
 • Bc. Jana Mirková - terapeutka, vedoucí terapeutické komunity a pobytové následné péče
 • Mudr. Zuzana Zahálková - terapeutka
 • Mgr. Petra Cinková, DiS - terapeutka, vedoucí služby Intervenčního centra
 • Bc. Romana Rosenbaumová - sociální pracovnice, příjem do služeb, administrace
 • Karel Korejtko - terénní pracovník MTP, kooterapeut
 • Daniel Baumruk - terapeut

 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám :) 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů