Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Adiktologie Léčba závislostí > Ambulantní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program

Vážení klienti,

naše adiktologické služby aktuálně fungují, stále však podléhají specifikům realizace sociálních služeb dle nařízení vlády, MZ a Středočeského kraje. Věnujte prosím pozornost níže uvedeným podmínkám:

 1. Služba realizuje své skupinové i individuální programy s dodržováním dalších níže uvedených.
 2. Vstup do prostor zařízení je možný jedině s pokrývkou úst (rouškou, šálou či šátkem apod.)
 3. Po vstupu do prostor je nutné použít desinfekci rukou.
 4. Klient je při svém prvním vstupu do služby povinen podepsat čestné prohlášení týkající se jejich aktuálního zdravotního a bezinfekčního stavu
 5. Po odchodu klientů jsou místa kontaktu desinfikována pro zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek

Děkujeme za pochopení a vstřícnost

 

 

V Kladně, dne 10.9.2020

                                                                                                Mgr. Lucie Doležalová

                                                                                             Vedoucí ambulance a MTP

 

Cílem této služby je s pomocí skupinové i individuální terapie pomoci klientovi obstát v podmínkách běžného života s plně abstinenčním životním stylem.

 

Podporovat klienta v jeho úsilí o zapojení se do pracovního procesu, znovu nalezení sociálních dovedností, poskytnout klientovi podporu v trvalé abstinenci, prostřednictvím podpůrných poradenských a terapeutických aktivit snižovat rizika recidiv, podporovat rozvoj pozitivních změn, k nimiž u klientů došlo v procesu léčby.

 

Skupinová terapie probíhá 1x týdně, individuální psychoterapie dle domluvy.

 

Podrobné informace najdete u záložky programy

 

Přehledný popis našich programů si můžete stáhnout na našem LETÁKU!

 


Záložky

 1. Jak se objednat
 2. Programy
 3. Kde nás najdete
 4. Tým terapeutů
 5. Dokumenty

Jak se objednat

 • Telefonicky na tel. 312 292 322, 736 648 936 či emailu naslednapece@zsi-kladno.cz, a to ve dnech, pondělí, úterý či pátek mezi 8 a 12h u sociální pracovnice Bc. Romany Rosenbaumové
 • Hlavním příjmovým dnem je úterý od 8 do 15h, individuálně se lze však domluvit i na jiném dni.
 • Na prvním setkání se dozvíte, jaký program by byl pro vás nejvhodnější a domluvíte si možnosti léčby.
 • Do programu, lze nastoupit vždy po dohodě s příslušným vedoucím terapeutem programu, na kterého budete posléze odkázáni.
 • V případě potřeby můžeme potvrdit "propustku" vašemu zaměstnavateli, je však nutné s ním domluvit předem vaši absenci v zaměstnání, protože některé programy nejsou v odpoledních hodinách.

Programy

 

NÍZKOPRAHOVÝ PROGRAM

Program je určen aktivním uživatelům navykových látek, kteří řeší problém, který je nad "jejich síly" a chtěli by si o této věci promluvit, s někým se poradit.

V době účasti na programu nesmí být klient pod vlivem návykové látky!

 

Čas: čtvrtek 15:00 - 15:45 (1.patro)
Terapeuti: Karel Korejtko, Mgr. Lucie Doležalová
Kontakt:  602 660 822, teren@zsi-kadno.cz, dolezalova@zsi-kladno.cz

 

MOTIVAČNÍ PROGRAM

Program pro všechny, kteří cítí, nebo jsou upozorňováni svým okolím, že mají potíže s návykem na alkohol, drogy, gambling, léky apod. a jsou nuceni tuto situaci řešit, ovšem neví jak. Jedná se o střednědobý program v trvání 6 měsíců, který probíhá formou účasti na psychoterapeutických skupinách s frekvencí 1x týdně, podle potřeby klienta může být doplněn o individuální psychoterapii.

 

Posláním programu je podpora klienta v jeho rozhodnutí abstinovat a společně s ním vytvořit individuální program jeho života tak, aby si postupně zvyšoval fyzickou a psychickou kondici a tím si zajišťoval vyšší kvalitu svého života.

Podmínkou ke vstupu do programu je:

 • ochota abstinovat od návykových látek
 • dodržování pravidel programu a individuálního plánu léčby
 • vstup do programu je vždy první konkrétní den v měsíci

 

Čas: pondělí 13:30 - 15:00 (1.patro)
Terapeuti: MUDr. Zuzana Zahálková, Mgr. Blanka Petráková, Karel Korejtko                              
Kontakt: 312 292 340, blanka.petrakova@zsi-kladno.cz

NEBO

Čas: čtvrtek 13:30 - 15:00 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Lucie Doležalová, Karel Korejtko
Kontakt: 604 233 411dolezalova@zsi-kladno.cz

 

DOLÉČOVACÍ PROGRAMY

Doléčovací skupina A

 

Je plně abstinenční ambulantní forma doléčování, která je určená pro klienty, kteří absolvovali min. základní ústavní léčbu závislosti či terapeutickou komunitu a chtějí pracovat na udržení a rozvoji nově získaného životního stylu.

 

Minimální frekvence docházky je akceptována 1x za 14 dní (z důvodu zaměstnání).

 

Čas: středa 16:30 - 18:30 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Lucie Doležalová, Mgr. Blanka Petráková
Kontakt: 604 233 411dolezalova@zsi-kladno.cz, 312 292 340, blanka.petrakova@zsi-kladno.cz

 

Doléčovácí skupina B (navazující na A) 

Je plně abstinenční ambulantní forma doléčování, která je určená pro klienty, kteří absolvovali min. 6 měsíců v doléčovací skupině A. Jde o navazující program, který pracuje hlavně na osobnostním rozvoji klienta.

 

Frekvence docházení je sjednávána individuálně.

 

Čas: pondělí 16:30 - 18:30 (1.patro)
Terapeuti: MUDr. Zuzana Zahálková, Mgr. Blanka Petráková
Kontakt: 312 292 340, blanka.petrakova@zsi-kladno.cz

 

"KLUB"

Abstinenční podpůrný program pro dlouhodobě abstinující, kteří prošli dlouhodobou adiktologickou léčbou a doléčováním a mají zájem zůstat v kontaktu. Program probíhá formou skupinového setkání, avšak nejde již o psychoterapii. Odborný pracovník je na programu přítomen spíše jako mediátor.

 

Frekvence docházení je individuální.

 

Čas: první pondělí v měsíci 18:00 - 19:30 (J. Palacha 1643, 2.patro)
Terapeuti: PhDr. Jana Petráková, Bc. Jana Mirková
Kontakt: 603 273 142reditel@zsi-kladno.cz 

 

SKUPINA PRO RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ lidem, kteří užívají návykové látky 

Poradenství a podpora pro rodiče, partnery, manželé, děti a jiné příbuzné, kteří žijí s někým, kdo je závislý nebo má návykové chování, jež jim způsobuje vztahové problémy v soužití. Na setkání není potřeba se objednávat ani omlouvat, skupina je otevřená a každý týden tu jsme.

 

Čas: pondělí 18:30 - 19:30 (1.patro)
Terapeuti: Mgr. Blanka Petráková
Kontakt: 312 292 340, blanka.petrakova@zsi-kladno.cz  

 

PSYCHOTERAPEUTICKÝ AMBULANTNÍ PROGRAM

Specifický ambulantní psychoterapeutický program kombinující adiktologickou léčbu (problematiku léčby závislostí) s problematikou domácího násilí. Jde o polouzavřený psychoterapeutický program, který probíhá první 2 měsíce formou individuální psychoterapie, poté se 1x za 2 měsíce otvírá možnost přejít do skupinového programu. Program je koncipován na 9 měsíců. Docházka do programu je každotýdenní (jiná frekvence není možná).

 

Čas: středy 9:00 - 10:30 (Jana Palacha 1643, 2.patro)
Terapeuti: PhDr. Jana Petráková, Karel Korejtko
Kontakt: 603 273 142, reditel@zsi-kladno.cz  

 

SLUŽBA ADIKTOLOGICKÉ AMBULANCE VE SLANÉM

Bezplatná nabídka pomoci pro obyvatele města Slaného probíhající formou konzultace a poradenství, na kterou je možné se buď předem objednat na níže uvedených kontaktech, nebo přijít bez objednání (zde je pouze potřeba počítat s delší dobou čekání). Služba se zaměřuje na pomoc dospělým ale i dětem, které jsou ohroženy závislostí (drogy, alkohol, automaty, PC hry, mobil, sociální sítě a další) a jejich rodinným příslušníkům.

 

Místo realizace služby: Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, kancelář č. 123,  Masarykovo náměstí 160/19,Slaný

 

Čas: první pondělí v měsíci 9:00 - 12:00 (viz místo realizace služby výše)
Terapeuti: Mgr. Lucie Doležalová (dospělí), Mgr. Blanka Petráková, Mgr. Michaela Štáfková (děti a dorost)
Kontakt: 312 292 340, 604 233 411dolezalova@zsi-kladno.cz, 606 770 175, terapie@zsi-kladno.cz

Kde nás najdete 

Adiktologie 

Jana Palacha 1620
Kladno 27201

Přízemí: kontaktní místnost, příjem do služby (po, út, pá 8-12h)

1. patro: psychoterapie

 

Telefon:

312 292 322, 736 648 936 (příjem do služby, první kontakt)

312 292 340 (psychoterapeuté)

 

 

Adiktologie - skupinová místnost

 

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg

 


Tým pracovníků:

 • PhDr. Jana Petráková - terapeutka, ředitelka organizace, garantka programu
 • Mgr. Lucie Doležalová - terapeutka, vedoucí ambulantní následné péče a MTP, terapeutický garant pobytové NP
 • Bc. Jana Mirková - terapeutka, vedoucí terapeutické komunity a pobytové následné péče
 • MUDr. Zuzana Zahálková - terapeutka
 • Mgr. Blanka Petráková - terapeutka
 • Bc. Romana Rosenbaumová - sociální pracovnice, příjem do služeb, administrace
 • Karel Korejtko - terénní pracovník MTP, kooterapeut

 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám :) 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů