Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Mobilní TERÉNNÍ PROGRAM

Mobilní TERÉNNÍ PROGRAM

Vážení klienti,

naše služby se pomalu vrací do běžného provozu. Od 1.6.2020 se služby mobilního terénního programu vrátí do běžného režimu, tj. realizace ve stanovené časy a termíny dle rozpisu (na konci této stránky), kde se na Vás bude opět těšit náš terénní pracovník, kterého můžete kontaktovat na novém telefonním čísle 704 918 105. I nadále žádáme naše klienty, aby s ohledem na sebe i na naše pracovníky dodržovali potřebná bezpečnostní a hygienická opatření!

 

V Kladně, dne 11.5.2020

                                                                          Mgr. Lucie Doležalová

                                                                                vedoucí MTP

 

Terénní program harm reduction je mobilní terénní program určený pro uživatele návykových látek od 16 let s působností v Kladně, Slaném, Unhošti, Stochově a okolních obcích. Služba je poskytována bezplatně a v případě zájmu klienta i anonymně.

Terénní pracovníci se pohybují jeden den v týdnu v odpoledních hodinách ve vytipovaných lokalitách v jednotlivých oblastech.

Terénní program zahrnuje:

 • poskytování informací o dané problematice (informace o bezpečném braní, kontakty na organizace zabývající se léčbou závislosti atd.)
 • výměnu injekčního materiálu a poskytování základního zdravotnického materiálu
 • sociální práci – např. pomoc se zajištěním dokladů totožnosti, sociálních dávek, registrace na úřadu práce atd.
 • pomoc v kontaktu s podpůrnými institucemi, s osobami blízkými, s rodinou (pokud je to zájem klienta)

Poslání 

Terénní program poskytuje osobám ohrožených závislostí na návykových látkách pomoc v jejich přirozeném prostředí. V prvé řadě se orientuje na předávání informací o rizikovosti zvoleného životního stylu, a to v oblasti sociálním, osobnostním i zdravotním. Terénní program je vykonávám terénním pracovníkem, který navazuje kontakty s případnými uživateli této služby a nachází společně s nimi možnosti změny dosavadního způsobu života. Podle potřeby jim napomáhá ke znovuobnovení sociálních, společenských a osobních vztahů. V neposlední řadě se terénní program stará o ochranu veřejného zdraví a prevenci.

 

Cílové skupiny

Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, které se pohybují na otevřené a polootevřené drogové scéně v regionech Kladna, Slaného, Stochov a Unhošť zneužívají návykové látky, převážně nitrožilním způsobem.

Uživatelem je v případě naší služby osoba ochotná navázat kontakt s terénním pracovníkem, která podle předpokladu užívá návykové látky. Tato osoba se pohybuje na otevřené či zavřené drogové scéně. Je reálné předpokládat, že tato osoba nemusí být ochotna se identifikovat a poskytovat informace. Tento postoj je oprávněný a nevylučuje ji z poskytovaného programu. Je pouze upozorněna na zásadu nenásilí a nenavazování vztahů nad rámec terapie a terénní práce. Pokud se jedná o osobu, která nezneužívá nelegální drogy a používá alkohol, je považována za uživatele služby s nabídkou sociální práce a informačního servisu. Nerozhoduje pohlaví, příslušnost k rase, náboženské vyznání. Pokud je podezření, že se jedná o nezletilého pod 15 let či dítě, upozorní TP vedoucího programu a hledají se možnosti pomoci v těchto případech.

 

Specifikace určitých skupin klientů:

 • běžný klient – osoba nad 15 let – dospělý, mluvící česky, také osoba se smyslovým a tělesným postiženími
 • nezletilý – 15-18 let, při zjištění terénního pracovníka (od klienta či klientů ostatních), že klient je ve věku 15-18 let, výměnu neuskuteční, předá informace o oprávněných potřebách a zájmech klienta (ADA+ ZSI Kladno). V případě zájmu navázání spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, většinou nad 18 let věku
 • mladistvý – při zjištění terénního pracovníka (od klienta či klientů ostatních), že klient je ve věku pod 15 let, výměnu neuskuteční, předá informace o oprávněných potřebách a zájmech klienta (řeší OSPOD, ADA+ ZSI Kladno)
 • těhotná -  předány informace o nutných krocích souvisejících s těhotenstvím (pravidelná návštěva poradny pro těhotné atd.)
 • zneužívaná/ý - předání informací o možnosti návštěvy Intervenčního centra ZSI Kladno, který má metodicky vypracovaný postup práce s obětí násilí i osobou násilí páchající (v případě podezření, zachování vysoké profesionální úrovně sociální komunikace)
 • smyslově a tělesně postižení – (vozíčkáři, nevidomí, sluchově postižené a němí). V rámci možností TP – zachování běžného postupu jako při práci s běžným klientem
 • mentální postižení – při vyhodnocení klienta terénním pracovníkem za mentálně postiženého hraničícího s nesvéprávností, neuskuteční výměny, pokus o zjištění kontaktu na zodpovědnou osobu (poručník, instituce), provedení záznamu řešení do mimořádných událostí!

Programy a obsah služby

Terénní program:

Program pro dospělé uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí (v okolí jejich bydliště). Pracovník jezdí pravidelně do těchto míst, kde poskytuje výměnu injekčního materiálu a základního zdravotnického materiálu. Dále se pak věnuje potřebám klientů, mezi nejčastější patří poskytování informací o bezpečném braní, kontakty na organizace zabývající se léčbou závislosti atd. V případě potřeby pomůže se zajištěním dokladů totožnosti, sociálních dávek, registrace na úřadu práce atd.

 

Máte-li potřebu navázat spolupráci s terénním pracovníkem, kontaktujte Karla či Gabču.

Poradenský program

Nově je spuštěna pro klienty mobilního terénního programu také sociální a psychologická poradenská služba s názvem NÍZKOPRAHOVÝ PROGRAM, která probíhá každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 na adrese Zařízení sociální intervence, Jana Palacha 1620 (Budova B, 1. patro), Kladno. Na setkání není potřeba se předem objednávat!

Kde nás najdete

Pohyb terénních pracovníků:

Pondělí Kladno 12:00 - 16:00
Úterý dle telefonické domluvy, malé obce regionu  
Středa Stochov 12:00 - 17:00
Čtvrtek Slaný 12:00 - 17:00
Pátek Unhošť 12:00 - 16:00

 

Po telefonické domluvě je možné službu realizovat i v jiné dny a časy! 

KONTAKTY

Terénní pracovník:

Karel Korejtko - tel. 602 660 822

Gabriela Minasová - tel. 704 918 105

 

Telefon: 602 660 822, 704 918 105
E-mail:
teren@zsi-kladno.cz 

FB: Mobilní terénní program ZSI Kladno

 

Sociální pracovník:

Bc. Romana Rosembaumová

Telefon:  312 292 322, 736 648 936

Email: naslednapece@zsi-kladno.cz

 

Vedoucí služby:

Mgr. Lucie Doležalová

Telefon: 312 292 340, 604 233 411
E-mail:  dolezalova@zsi-kladno.cz 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg