Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Služby > Ambulantní léčba závislostí (adiktologie) a mobilní terénní program > Mobilní TERÉNNÍ PROGRAM

Mobilní TERÉNNÍ PROGRAM

 

 

Služba nabízí výměnný program aktivním uživatelům návykových látek, dále podporu při motivaci a cestě ke změně stávajícího životního stylu.

 

Terénní program harm reduction je mobilní terénní program určený pro uživatele návykových látek od 16 let s působností v Kladně, Slaném, Unhošti, Stochově a okolních obcích. Služba je poskytována bezplatně a v případě zájmu klienta i anonymně.

Terénní pracovníci se pohybují jeden den v týdnu v odpoledních hodinách ve vytipovaných lokalitách v jednotlivých oblastech.

Terénní program zahrnuje:

 • poskytování informací o dané problematice (informace o bezpečném braní, kontakty na organizace zabývající se léčbou závislosti atd.)
 • výměnu injekčního materiálu a poskytování základního zdravotnického materiálu
 • sociální práci – např. pomoc se zajištěním dokladů totožnosti, sociálních dávek, registrace na úřadu práce atd.
 • pomoc v kontaktu s podpůrnými institucemi, s osobami blízkými, s rodinou (pokud je to zájem klienta)

Poslání 

Terénní program poskytuje osobám ohrožených závislostí na návykových látkách pomoc v jejich přirozeném prostředí. V prvé řadě se orientuje na předávání informací o rizikovosti zvoleného životního stylu, a to v oblasti sociálním, osobnostním i zdravotním. Terénní program je vykonávám terénním pracovníkem, který navazuje kontakty s případnými uživateli této služby a nachází společně s nimi možnosti změny dosavadního způsobu života. Podle potřeby jim napomáhá ke znovuobnovení sociálních, společenských a osobních vztahů. V neposlední řadě se terénní program stará o ochranu veřejného zdraví a prevenci.

 

Cílové skupiny

Osoby ohrožené závislostí na návykových látkách, které se pohybují na otevřené a polootevřené drogové scéně v regionu Kladenska (Kladno, Slaný, Stochov, Unhošť a okolní obce) zneužívají návykové látky, převážně nitrožilním způsobem.

Uživatelem je v případě naší služby osoba ochotná navázat kontakt s terénním pracovníkem, která podle předpokladu užívá návykové látky. Tato osoba se pohybuje na otevřené či zavřené drogové scéně. Je reálné předpokládat, že tato osoba nemusí být ochotna se identifikovat a poskytovat informace. Tento postoj je oprávněný a nevylučuje ji z poskytovaného programu. Je pouze upozorněna na zásadu nenásilí a nenavazování vztahů nad rámec terapie a terénní práce. Pokud se jedná o osobu, která nezneužívá nelegální drogy a používá alkohol, je považována za uživatele služby s nabídkou sociální práce a informačního servisu. Nerozhoduje pohlaví, příslušnost k rase, náboženské vyznání. Pokud je podezření, že se jedná o nezletilého pod 15 let či dítě, upozorní TP vedoucího programu a hledají se možnosti pomoci v těchto případech.

 

Specifikace určitých skupin klientů:

 • běžný klient – osoba nad 15 let – dospělý, mluvící česky, také osoba se smyslovým a tělesným postiženími
 • nezletilý – 15-18 let, při zjištění terénního pracovníka (od klienta či klientů ostatních), že klient je ve věku 15-18 let, výměnu neuskuteční, předá informace o oprávněných potřebách a zájmech klienta (ADA+ ZSI Kladno). V případě zájmu navázání spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, většinou nad 18 let věku
 • mladistvý – při zjištění terénního pracovníka (od klienta či klientů ostatních), že klient je ve věku pod 15 let, výměnu neuskuteční, předá informace o oprávněných potřebách a zájmech klienta (řeší OSPOD, ADA+ ZSI Kladno)
 • těhotná -  předány informace o nutných krocích souvisejících s těhotenstvím (pravidelná návštěva poradny pro těhotné atd.)
 • zneužívaná/ý - předání informací o možnosti návštěvy Intervenčního centra ZSI Kladno, který má metodicky vypracovaný postup práce s obětí násilí i osobou násilí páchající (v případě podezření, zachování vysoké profesionální úrovně sociální komunikace)
 • smyslově a tělesně postižení – (vozíčkáři, nevidomí, sluchově postižené a němí). V rámci možností TP – zachování běžného postupu jako při práci s běžným klientem
 • mentální postižení – při vyhodnocení klienta terénním pracovníkem za mentálně postiženého hraničícího s nesvéprávností, neuskuteční výměny, pokus o zjištění kontaktu na zodpovědnou osobu (poručník, instituce), provedení záznamu řešení do mimořádných událostí!

Programy a obsah služby

Terénní program:

Program pro dospělé uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí (v okolí jejich bydliště). Pracovník jezdí pravidelně do těchto míst, kde poskytuje výměnu injekčního materiálu a základního zdravotnického materiálu. Dále se pak věnuje potřebám klientů, mezi nejčastější patří poskytování informací o bezpečném braní, kontakty na organizace zabývající se léčbou závislosti atd. V případě potřeby pomůže se zajištěním dokladů totožnosti, sociálních dávek, registrace na úřadu práce atd.

 

Máte-li potřebu navázat spolupráci s terénním pracovníkem, kontaktujte Karla či Gabču.

 

Kde nás najdete

Pohyb terénních pracovníků:

Pondělí Kladno, nám. Svobody 12:00 - 13:00h, další čas se pracovník pohybuje v terénu v daném městě
Úterý Slaný 12:00 - 13:00h, další čas se pracovník pohybuje v terénu v daném městě
Středa administrativa pracovníka v sídle organizace, k zastižení na tel.
Čtvrtek Stochov 10:00 - 11:00h, Slaný 12:00 - 13:00, další čas se pracovník pohybuje v terénu v daném městě
Pátek Kladno, Oáza 10:00 - 11:00h, další čas se pracovník pohybuje v terénu v daném městě

 

Po telefonické domluvě je možné službu realizovat i v jiné dny a časy! 

KONTAKTY

Terénní pracovník:

Karel Korejtko - tel. 602 660 822

Gabriela Minasová - tel. 736 648 936

 

Telefon: 602 660 822, 736 648 936
E-mail:
teren@zsi-kladno.cz 

FB: Mobilní terénní program ZSI Kladno

 

Vedoucí služby:

Mgr. Blanka Petráková

Telefon: 312 292 322, 605 300 330
E-mail:  blanka.petrakova@zsi-kladno.cz 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Poskytované služby jsou dlouhodobě finančně podporovány Středočeským krajem.

 

logo_100.jpg