Zařízení sociální intervence Kladno
Příspěvková organizace Středočeského kraje
Poskytovatel sociálních služeb
Drobečková navigace

Domů > Adiktologie Léčba závislostí > Následná pobytová péče Kladno - Dubí

Následná pobytová péče Kladno - Dubí

Následná pobytová péče Kladno – Dubí (dále jen „bydlení“) je komplexní doléčovací pobytový program, jehož cílem je bezpečný návrat lidí ohrožených závislostí na návykových látkách, alkoholu či gamblerství do běžného života, sociální a společenská stabilizace a v neposlední řadě prevence relapsu. Je určen osobám, které se aktuálně nacházejí bez přístřeší či nemají možnost zajistit si bezpečné prostředí pro svůj domov a které chtějí i nadále pokračovat v doléčovacím procesu své započaté léčby závislostí.Pro koho je „bydlení“ určeno:

 • Osoby nad 18 let věku
 • Osoby s ukončenou léčbou ústavní
 • Osoby s ukončenou léčbou komunitního typu
 • Osoby s ukončenou intenzivní ambulantní nebo stacionární léčba
 • Osoby, které absolvovali výkon trestu v úseku specializovaného oddělení
 • Osoby v sociální a životní situaci způsobené zejména důsledky závislosti: 
  • záznam v Rejstříku trestů, kriminální minulost
  • zhoršený zdravotní stav – chronický, dlouhodobá léčba
  • nedokončené vzdělání, s potížemi udržení stálého zaměstnání
  • vysoká zadluženost, exekuce
  • ztráta bydliště, bezdomovectví
  • gravidní žena max. do 5. měsíce těhotenství

V čem může „bydlení“ pomoci:

 • prevence relapsu
 • detekce spouštěčů a rizikových situací v reálném prostředí nácvik proabstinenčního zvládání stresových a zátěžových situací
 • podpora jasně vymezeného vztahu k návykovým látkám
 • podpora bezpečných sociálních vazeb mimo drogovou společnost
 • nácvik péče o chod domácnosti
 • hospodaření s finančními prostředky
 • orientace v právech a povinnostech
 • nácvik strukturování času a plánování
 • podpora a stabilizace místa na trhu práce
 • nácvik zvládání pracovního režimu
 • podpora a tvorba bezpečných volnočasových návyků

Pro koho služba není

Z technických a personálních důvodů nemůžeme službu nabídnout: 

 • osobám somaticky nemocným vyžadující intenzivní lékařskou a zdravotnickou péči
 • osobám s psychiatrickou diagnózou v nestabilním stavu – akutní ataka, neléčená
 • matkám s dítětem v péči k pobytu
 • osobám pohybově a smyslově handicapovaným
 • osobám neschopným dorozumět se v českém jazyce

Jak to u nás vypadá?

Prostory „bydlení“:

 • kapacita 5 míst (jeden třílůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj - ložnice)
 • společenská místnost s kuchyní (TV, PC s připojením na internet)
 • koupelna s WC (sprchový kout)
 • vstupní chodba 

„Bydlení“ se nachází ve stejné budově jako Terapeutická komunita Kladno – Dubí (dále jen „TK“). Přestože programy obou služeb jsou odděleny a fungují zcela samostatně, je podmínkou přijetí do „bydlení“ postup přes TK, a to minimálně 14-ti denní adaptací v TK.

 

P1100888.JPG       P1100890.JPG

 

P1100891[2].JPG       P1100895.JPG

 

Dalšími předpoklady pro postup do „bydlení“ je:

 • zaměstnanecký poměr klienta (resp. legální příjem či příjem z ID)
 • jasná představa dalšího fungování
 • volná kapacita „bydlení“ (v případě zájmu o dlouhodobý doléčovací program v TK - komunita)

Jak postupovat při zájmu o tuto službu:

Vyplněnou žádost a dotazník poslat na adresu:

Terapeutická komunita Kladno – Dubí

gen. Eliáše 483
272 03 Kladno – Dubí

Pro další informace se lze kontaktovat u vedoucí služby - Bc. Jana Mirková

Telefon: 603 242 807
E-mail: tk@zsi-kladno.cz

Žádost o „bydlení“ + dotazník
Informace k příjmu do „bydlení“ 


Kontakty a tým

Terapeutická komunita Kladno – Dubí

gen. Eliáše 483
272 03 Kladno – Dubí

 

Telefon: 603 242 807 

 

Terapeut: Mgr. Lucie Doležalová
Garant: Bc. Jana Mirková

 

Chcete se na něco zeptat? Napište nám :)